Av-løsning til Ak10vet

Skræddersyet av-løsning

Skræddersyede løsninger gør Ak10vet attraktiv

I Ak10vets gamle flotte bygninger ved Haslev var der brug for en skræddersyet løsning, man ikke kunne ”plukke” fra et katalog. NEM It-solutions har hjulpet med implementeringen løsningen, der giver stor værdi i undervisningen.

På Ak10vet har man mere end et hundrede 10-klassers elever gennem om året. Hertil kommer medielinjer og andre kurser, så lokalerne er i konstant brug. For at fastholde den høje kvote, og ikke mindst at kunne tiltrække elever og kursister kræves udstyr og faciliteter, der er tidssvarende. Og det kan være lidt af en udfordring, når bygningen og lokalerne er bygget før der var noget, der hed IT eller interaktive tavler. Det gav nogle meget specifikke krav, som Nem It-solutions har løst. ”Faktisk er der tale om lidt lavpraktiske løsninger, som har fået det hele til at fungere for os” fortæller Christian Friderichsen, der er lærer på Ak10vet, som også er kendt som Haslev Efterskole. Han henviser til at nogle af lokalerne er meget store, og her var behovet en meget stor tavle, så alle elever og kursusdeltager kan se, hvad der foregår på skærmen.

Utraditionel tavle løsning

Skolen i Haslev fik således en 88 tommer interaktiv tavle med en såkaldt short throw projektor. Det sidste betyder at projektoren, der danner billedet sidder meget tæt på tavlen – en vanskelig opgave, når tavlen har så store dimensioner. ”Men det betyder vi kan stå helt tæt på tavlen og pege uden at lave skygger. Det er også en stor fordel for os at vi kan bruge fingeren direkte på tavlen – eller den medfølgende pegepen. Vi behøver ikke special-pen for at bruge tavlen” forklarer Christian.

En anden væsentlig, men ret lavpraktisk løsning er lyden i systemet. ”Mange interaktive tavleløsninger har indbyggede højttalere af meget ringe kvalitet. Vi har behov for at lyden når helt ud i de store lokaler vi har her på skolen. Så her var det vigtigt at vi kunne få større og bedre højttalere, der sidder eksternt”. På skolen i Haslev har NEM It-solutions installeret et højttalersystem, der matcher tavlerne, men sidder som eksterne enheder, der kan give god lyd og lydspredning i hele lokalet. På Haslev Efterskole findes nemlig også en medielinje, som er meget afhængig af at lyden er god både til musik, film og præsentationer.

Hurtig løsning og høj service

Fra det øjeblik beslutningen var taget om at få interaktive tavler på skolen til det hele var installeret, gik der ganske kort tid. ”NEM It-solutions fandt  hurtigt den helt rigtige løsning til os – og ikke mindst til den rigtige pris. Efterfølgende blev tavlerne hurtigt leveret og installeret, og vi har siden været meget tilfredse med deres support efterfølgende. De er hurtige til at løse de problemer, der altid vil opstå med et nyt system. Vi har også oplevet at teknikeren kommer til skolen hurtigt, hvis det er noget der ikke kan klares via den almindelige support” forklarer Christian.

Enkel og brugervenlig software

På skolen i Haslev er det altså helt lavpraktiske løsninger, som betyder succes i hverdagen. Her benytter man også i høj grad den software, man har på de tilsluttede computere frem for den, der følger med de interaktive tavler. ”Softwaren, der er på tavlen er meget enkel at finde ud af, men vi har valgt at bruge de programmer som eleverne sidder med” pointerer Christian. Et godt eksempel er at man blandt andet bruger et program via Filmcentralen, som man af gode grunde ikke kan implementere i en interaktiv tavle.

iPad øger indlæringen

Efter installationen af interaktive tavler har skolen udvidet med en tavle i endnu et lokale, og ikke mindst med iPads. ”Det er år 1 med iPads, som vi blev enige om at prøve – vi vil lave vores egne undervisningsbøger til 10 klasse. Det findes nemlig ikke, så det betyder at vi kopierer meget her på skolen. Det vil en løsning på iPad kunne spare os for i fremtiden” forklarer Christian.

For at kunne integrere iPads med den interaktive tavle har NEM It-solutions lavet en løsning, så eleverne i klassen kan vise, det de har lavet på tavlen med et ”swipe”. ”På den måde kan de let vise og forklare det de sidder med uden at skulle rejse sig og gå til tavlen. Man vil hurtigere kunne få en dialog om den opgave eleverne sidder med – både mellem eleverne indbyrdes og læreren.

Skal vi lave en av-løsning til dig?

Kontakt vores produktspecialist Rasmus Willendrup på rw@nemits.dk eller på 44 888 555, så finder vi en løsning til dig.